Textures from Nature in Textile Art: Natural inspiration for mixed-media and textile artists

Книга
hardback
Категория: Styles: Art & Craft
Категория: История на изкуството: в 1900 г. -
Категория: Текстилни Картини
Категория: Промишлени / търговски Art & Design
Категория: Текстилен дизайн и Теория
Категория: Занаяти и Хобита
Категория: Бродерия & Fabric занаяти
Batsford Ltd
Наша цена на книгата: 37.97 EUR
(цената е обновена на 28.08.2023)

Безплатна доставка до България още

Коментари на читатели и ревюта на книги : Amazon

Алтернативни книжарници
Търсене на по-ниска цена...
Търсене на по-ниска цена...
Търсене на по-ниска цена...
Търсене на по-ниска цена...
Търсене на по-ниска цена...
Amazon.com: Проверете цената Проверете (доставка от САЩ за 7-28 дни)
Amazon.co.uk: Проверете цената Проверете (доставка от Великобритания за 5-18 дни)
Amazon.de: Проверете цената Проверете (доставка от ЕС за 4-12 дни)

Невалидна заявка.