Bestseller123.com knjižara


Bestseller123.comje međunarodna knjižara sa knjigama na engleskom i ostalim stranim jezicima. Knjige se isporučuju u Hrvatsku besplatno. Imamo i nekoliko knjiga na drugim stranim jezicima, na primjer na njemačkom, francuskom, talijanskom ili španjolskom.
Ponude na sajtu Bestseller123.com knjižare su partnerske ponude engleske knjižare Bookdepository.com. Izbor knjiga se vrši preko Bestseller123.com, ali naručivanje (dodavanje knjiga u košaricu, plaćanje, isporuka) se vrši preko Bookdepository.com.

Cilj Bestseller123.com je ponuditi jeftine knjige na engleskom jeziku hrvatskim kupcima i obogatiti ponudu lokalnih knjižara. Postižemo svoj cilj jer:
  • Nudimo jeftine knjige po cijeni od 10 ili više posto nižim nego u lokalnim online knjižarama ili čak i više od toga u odnosu na tradicionalne knjižare
  • Nudimo besplatnu dostavu u zemljama EU (uključujući Hrvatsku) bez obzira na broj naručenih knjiga ili vrijednost narudžbe
  • Ne morate platiti carinu ako naručujete u EU (pošto naručujete knjige iz EU)
  • Dobijate knjige običnom poštom
  • Obično dobijate knjige nakon 5 - 15 radnih dana nakon poručivanja


Bestseller123.com knjižaru vam omogućuje Mihov.com web solutions Ltd., slovenačka kompanija specijalizovana za web promociju, oglašavanje i web prisutnost, ali uglavnom za web razvoj korisnika koji imaju veće zahtjeve.

Mihov.com web solutions Ltd.
Viska cesta 67
1000 Ljubljana
Slovenija
Web stranica: https://www.mihov.si/
E-mail: [email protected]

Korisnička podrška: [email protected]